De Gezondheidsraad wil zwangere vrouwen vaccineren tegen kinkhoestmhXrhso

Maar wat is kinkhoest eigenlijk?

Kinkhoest is een besmettelijke bacteriële infectie van de neus, keel en luchtwegen.
De boosdoener van kinkhoest is de Bordetella pertussis bacterie.

Kinkhoest begint meestal met de volgende symptomen:

 • verkoudheid
 • niezen
 • matige koorts
 • en een droge hoest.

  Na ongeveer twee weken:

 • hevige, plotseling opkomende hoestbuien met opgeven van helder, taai slijm
 • soms met overgeven en blauw aanlopen
 • De hoestbui eindigt vaak met een lange gierende inademing
 • De hoestbuien zijn uitputtend.

Na een paar weken worden de hoestaanvallen minder heftig. Toch kan het hoesten wel drie tot vier maanden aanhouden.

Tips bij kinkhoest:

 • Zorg voor een goede weerstand bij kinkhoest
 • Zorg voor voldoende rust!
 • Heb jij of jouw kind kinkhoest, laat dat dan weten aan de mensen in jouw omgeving
 • blijft uit de buurt van kleine babies
 • Blijf ook uit de buurt van vrouwen die meer dan 34 weken zwanger zijn. Ze kunnen de ziekte direct op de baby overdragen.