Samen staan we sterk

Mijn uitgangspunt is dat psychische klachten niet ontstaan vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar voortkomen uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.
Daarom maak ik bij de behandeling van psychische klachten o.a. gebruik van Rationeel-Emotieve Therapie (RET) en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en EMDR.

Bij deze methodes wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten, de emoties en de gedragingen van mensen.

  Alles wat je in de wereld ziet, is het resultaat van hoe je erover denkt
– Neale Donald Walsch

Hieronder vind je de meest voorkomende psychische klachten.
Mocht jouw klacht of probleem er niet bij staan, mail of bel mij dan.

 • Angstig of paniekerigmhAOgE8
 • Druk zijn/concentratieproblemen
 • faalangst
 • Moeite met contact
 • Moeite met verwerken trauma
 • Moeite met verwerken van verlies
 • Problemen bij jeugd (ADHD, ADD tot aan depressies en angsten of een combinatie van deze stoornissen)
 • Problemen bij ouderen:  b.v. depressie, angst- en geheugenproblemen.
 • Problemen met seksualiteit
 • Problemen met eten of gewicht: ben je extreem bang om aan te komen en dik te zijn? Of heb je overgewicht en ben je juist verslaafd aan eten? Schroom niet en vraag in een vroeg stadium om hulp. Want een eetstoornis kan in ernstige gevallen levensbedreigend zijn.
 • Somber en futloos
 • Stressklachten/burnout
 • Verward zijn of stemmen horen

 

Andere probleemgebieden:

Leerproblemen: concentratie, dyslectie, rekenproblemen,
Lichamelijke klachten: eczeem, ontsteking, darmklachten, oogklachten enz.
Voedingsklachten: allergie, ADHD, slapeloosheid, boosheid, eczeem